Hoe is het met de droogte? Volg het op onze website ...

Droogte of droogte?

Droogte is een complex fenomeen dat grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. De complexiteit van dit fenomeen zorgt ervoor dat er niet één universele definitie van droogte bestaat, en dus ook niet één universele manier om droogte te meten. Over het algemeen wordt droogte ingedeeld in een aantal categorieën, elk met hun eigen meetmethodes. Zo is er de meteorologische droogte, die droogte eenvoudig definieert als een afwijking van de geobserveerde neerslag ten opzichte van een normale. Dit komt af en toe voor als we te maken hebben met hogedrukgebieden boven onze streek. Als deze situatie blijft aanhouden, kan de droogte zich manifesteren in de bodem, met grote gevolgen voor de landbouw. Deze droogte wordt dan ook wel de landbouwkundige droogte genoemd. In een latere fase heeft de droogte impact in de beken en rivieren, en wordt van een hydrologische droogte gesproken.

 

Wat wordt er getoond?

Vanaf nu biedt het KMI een aparte rubriek aan waarop de actuele toestand van de eventuele droogte of het neerslagoverschot te volgen is. Het KMI gebruikt een index dat de gevallen neerslaghoeveelheden vergelijkt met de normale neerslaghoeveelheid op basis van de klimatologie. We kijken dus enkel naar de meteorologische droogte. Deze rubriek zal doorheen het jaar dagelijks worden geüpdatet met de laatste observaties.

 

Op een grafiek kan u zien hoe de gemiddelde neerslag over gans het land van de afgelopen maanden zich verhoudt tot deze van onze klimatologische gegevens.

 

Ook wordt er op een landkaart weergegeven welke gebieden al dan niet te kampen hebben met droogte of een teveel aan neerslag.

 

Een ander kaartje toont dan weer de voorspelling van de eventuele droogte of het neerslagoverschot over 10 dagen, op basis van de laatste computerberekeningen.

 

Hoe staan we er nu voor?

Na het licht wisselvallige weer in de maand juli zien we dat de toestand van de droogte momenteel minder ernstig geworden is in een groot deel van het land. Enkel een streek in het westen van het land kampt met een droogte die nog als ernstig beschouwd kan worden. Elders is de toestand eerder normaal tot droog. Voor de komende dagen worden geen grote veranderingen verwacht. Aangezien we ons beperken tot de meteorologische droogte, spreekt het vanzelf dat de droogte nog steeds merkbaar kan zijn op andere gebieden (bijvoorbeeld in de bodem).

Wil u de evolutie van de droogte blijven opvolgen? Kijk dan regelmatig naar onze nieuwe rubriek!

 

Naar de nieuwe rubriek