Legenda onweer en regen

terug naar overzichtskaart

  • Er worden geen significante problemen verwacht ten gevolge van onweer.

  • Er is plaatselijk kans op onweer. Een lokaal onweer is niet zonder gevaar. Er is kans op intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

  • Er is verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer.

  • Er is een grote kans op hevig onweer met waarschijnlijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Wees dus op uw hoede en blijf in de mate van het mogelijke binnen.