Legenda gladheid

De verschillende kleurcodes bij waarschuwingen voor gladheid:

terug naar overzichtskaart

  • Er is geen tot weinig kans op overlast door sneeuw, ijzel, rijm- of ijsplekken.

  • Er wordt gladheid op de grond verwacht: ofwel door enkele centimeters verse sneeuw, ofwel lokaal aanvriezende (mot)regen of wel door verspreide rijm- of ijsplekken. Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk zich te verplaatsen. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Hou daarom voldoende afstand en matig uw snelheid in het verkeer.

  • Er wordt uitgebreide gladheid op de grond verwacht, ofwel door één of enkele flinke sneeuwbuien, ofwel door aanhoudende sneeuwval over een langere periode, ofwel door aanvriezende regen of motregen op een bevroren ondergrond en op uitgebreide schaal. Deze gladheid zal het verkeer erg bemoeilijken of stremmen en zeer gevaarlijk maken. Hou daarom voldoende afstand in het verkeer en tracht uw verplaatsing zoveel mogelijk uit te stellen. Wees dus voorzichtig en geduldig.

  • De situatie wordt steeds erger. In de regio is het nu overal glad of er wordt nieuwe sneeuwval verwacht door intense of langdurige sneeuwbuien. Dit fenomeen zal een rechtstreekse invloed hebben op alle verkeerssituaties en alle economische activiteiten in de regio. We raden aan om zoveel mogelijk binnen te blijven. Zoek de noodzakelijke bescherming voor jezelf en neem beschermingsmaatregelingen voor je bezittingen.